DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 Razvoj človeških virov v podjetju je eden najpomembnejših elementov za uspešno vodenje ljudi kot tudi za dvig konkurenčnosti delovnih pogojev in procesov v podjetju, ki omogočajo ohranjanje ključnih zaposlenih preko stalnega zagotavljanja rasti in razvoja zaposlenih v skladu z njihovimi potenciali.

Pod skupnim imenom »človeški viri« vam predstavljamo različne kadrovske procese, potrebne za učinkovito ravnanje z zaposlenimi. Gre za različne postopke in procese, preko katerih se sistematično, strokovno in transparentno ukvarjamo z zaposlenimi, na način, da bi kar najbolje ravnali z znanjem, sposobnostmi, veščinami in osebnostnimi lastnosti zaposlenih, tako v korist podjetja kot tudi posameznika. Različni kadrovski postopki in procesi nam namreč omogočajo, da integriramo cilje posameznika in cilje organizacije.

Pomembno vlogo pri ustreznem ravnanju s »človeškimi viri« in zagotavljanju učinkovitosti kadrovski procesov ima prav gotovo tudi proces uvajanja v podjetje in pa vsebinska dodelanost procesov, ki jih uvajamo. Običajno pri tem odgovarjamo na tri vprašanja:

  • Kaj uvajamo?
  • Kako uvajamo, na kakšen način?
  • Zakaj uvajamo?

 

Svetovalci podjetja O.K. Consulting vam bomo pomagali odgovoriti na vsa tri zastavljena vprašanja. Za posamezne kadrovske procese smo sami razvili ustrezna orodja za njihovo vpeljavo in izvajanje. Z našo pomočjo lahko torej zagotovite strokovnost, učinkovitost in povezanost posameznih kadrovskih procesov v vašem podjetju.