DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

 

RAZISKAVE ZADOVOLJSTVA POTROŠNIKOV 

Namesto dragih marketinških pristopov, za katere pogosto ne vemo, ali bodo uspešni ali ne, lahko izvedemo raziskavo potrošnikov. Z njo preverjamo stališča potrošnikov glede storitev in izdelkov, njihove uporabe, kot tudi pozicije blagovnih znamk, izdelkov in storitev. Z raziskavami omogočimo vpogled v navade in stališča potrošnikov, ki jih imajo do raziskovane vsebine, z njimi razkrijemo tudi, kako potrošniki doživljajo vaše blagovne znamke, izdelke in storitve, in v kakšnem odnosu oziroma poziciji so le-ti v primerjavi s konkurenčnimi. Raziskujemo možnosti novih izdelkov ali storitev za pozicioniranje na trgu, poseben izziv pa nam je iskanje novih imen za izdelke, storitve ali bodoče uspešne blagovne znamke.
Metode dela, ki jih uporabljamo so fokus skupine, osebno in telefonsko anketiranje ter metoda skrivni kupec.

Pot k uspehu je poznavnje zahtev in želja trga.

Z našo pomočjo lahko pustite konkurenco za seboj!