DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

Nekaj mnenj naših naročnikov - poslovnih partnerjev  


V družbi Bayer zaposleni delujemo v zelo konkurenčnem okolju. Naše delo je prepleteno z različnimi stresnimi situacijami, zato smo se v letu 2013 odločili, da vse zaposlene povabimo na delavnice s temo Obvladovanja stresa in jih tako opremimo z novimi znanji in veščinami za preprečevanje, obvladovanje in upravljanje s stresom. Od junija do septembra so izvajalci podjetja O. K. Consulting za nas izpeljali 9 enodnevnih interaktivnih delavnic s temo Profesionalna poslovna komunikacija in veščine obvladovanja stresa. Udeleženci so bili z delavnicami zelo zadovoljni, na izvedeno je bilo veliko pohval in tudi feedbackov, da smo jih opremili z znanji, ki jim pomagajo pri lažjem vsakodnevnem delu. Tudi sama sem se udeležila ene od izvedb delavnic in lahko le pohvalim vse, od organizacije do izjemnega izvajalca delavnice, ki je ves čas potekala interaktivno, tako da smo na delavnici sodelovali vsi udeleženci. Ocena: ODLIČNO!

Petra Premzl, vodja HR in splošnih storitev, Bayer d.o.o.


Uvajanje razvojnih letnih pogovorov v sodelovanju z družbo O. K. Consulting
V družbi Mobitel smo razvojne letne razgovore vpeljali v sodelovanju z družbo O. K. Consulting.
Po uvodnem srečanju, na katerem smo si s kolegi iz O. K. Consultinga izmenjali naša pričakovanja in želje ter njihove izkušnje in strokovno znanje, nam je strokovni team O. K. Consultinga pripravil projekt uvedbe razvojnih letnih pogovorov. Naše sodelovanje je temeljilo na korektnem in profesionalnem odnosu, strokovni tim je znal udeležence delavnic ustrezno motivirati za sprotno delo ter jih prepričati o pomembnosti in smiselnosti izvajanja razvojih letnih pogovorov.
Sodelovanje je vsekakor izpolnilo naša pričakovanja.
Tanja Novinšek Petrovčič, vodja kadrovskega sektorja v podjetju Mobitel d.d.


Dvig komunikacijskih veščin na delovnem mestu in v poslovanju s strankami
Na področju bančništva se vedno bolj srečujemo z zahtevnimi situacijami tako v medsebojni komunikaciji v kolektivu kot tudi v komunikaciji z našimi strankami, poslovnimi partnerji. Zniževanje stroškov, optimizacija določenih procesov in uvajanje še drugih sprememb povzročajo tudi povečevanje stresa pri zaposlenih. Zato smo se konec leta 2012 odločili, da za širši nabor naših vodij s podjetjem O. K. Consulting izpeljemo dvodnevna izobraževanja z naslednjimi cilji: dvig komunikacijskih veščin v novih, obremenjujočih, kriznih časih, ki bodo pomembno prispevale k lažji komunikaciji z različnimi sogovorniki, manjšemu doživljanju distresa ob ustrezni uporabi – managementu čustev in ohranjanju notranjega miru ter manjšega energetskega izčrpavanja.
Sedem skupin vodij je bilo vključenih v izobraževanja, s katerimi smo začeli konec leta 2012 in nadaljevali v letu 2013. Po izvedbi so vodje izrazili hvaležnost in zadovoljstvo z izvedenim programom. Izobraževanja so potekala v prostorih podjetja O. K. Consulting, kjer so pogoji za delo odlični, svetla predavalnica, organizacija izvedbe z vsem kar sodi zraven pa je pri njih tudi odlična.
Način izvedbe je bil res dober in odločitev za izvedbo tega izobraževanja je bila zelo dobra in za udeležence tudi zelo koristna. To se je odražalo tudi v praksi, pri vsakodnevnem delu. Še veliko časa po izvedbi smo v neposrednem stiku z nekaterimi udeleženimi vodji dobili pohvalo za izveden program in izraženo željo po nadgradnji oz. nadaljevanju usposabljanja.
Mateja Sedej, direktorica kadrovske službe, ABANKA VIPA d.d.


S podjetjem O. K. Consulting Bolnišnica Golnik Kopa sodeluje že štiri leta. Na področju zdravstvene nege smo usposabljali vodje na področju veščin vodenja in komunikacije. Pilotsko smo zastavili supervizijo na nekja oddelkih, med njimi na oddelku za intenzivno nego in terapijo. Na bolniškem oddelku supervizija teče že tretje leto in se je med zaposlenimi uveljavila kot redna oblika izobraževanja in reševanja težavnih situacij na oddelku. Udeleženci so z izvedbo zelo zadovoljni, preddvsem zaradi usmerjenosti v konkretno problematiko ter prilagodljivosti izvajalcev iz O. K. Consultinga in njihovega poznavanja problematike na področju zdravstva.

Mag. Saša Kadivec, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, Bolnišnica Golnik KOPA 


 

V Zavarovalnici Triglav smo se v letu 2012 odločili, da vsem zaposlenim, na različnih lokacijah, kjer imamo svoje poslovalnice v Slovenije ponudimo možnost usposabljanja za osebno in poslovno rast. Ponudili smo jim udeležbo na delavnici s temo «Upravljanje s stresom skozi čustva«. Odziv zaposlenih je bil velik. Z izvajalcem, podjetjem O. K. Consulting smo v letu 2012 in 2013 naredili dvanajst enodnevnih delavnic. Ker sta bili tako vsebina kot tudi izvedba res odlični, se je nekaj vodij odločilo, da program – delavnico izvedejo tudi za zaključeno skupino njihovih sodelavcev. O odlični vsebini in izvedbi se je dober glas širil po naših enotah in zaposleni, ki na delavnici še niso bili, so se oglasili, če bo še kakšna ponovitev delavnice. Zato smo izvedbo delavnice z O. K. Consultingom nadaljevali tudi v letu 2014 in bomo z njimi nadaljevali še v naslednjem letu.

Metoda Debeljak, direktorica službe za upravljanje z zaposlenimi, Zavarovalnica Triglav d.d.


Za sodelovanje s podjetjem O. K. Consulting smo se odločili zaradi aktualnih tem, ki jih ponuja v svojem programu. Uspešno vodenje ljudi in delo z ljudmi je verjetno eden največjih izzivov s katerimi se srečujejo podjetja danes. Ko smo pregledovali ponudbe podobnih vsebin na slovenskem trgu smo začutili tisto drugačnost, ki pritegne uporabnika. Po prvem srečanju in uskladitvi naših potreb s ponujenimi vsebinami in načinom izobraževanja, pa smo bili prepričani, da je to resnično tisto, kar potrebujemo.
Sonja Benčina Crnič, svetovalka za izobraževanje, Krka d.d.


 

Za sodelovanje s podjetjem O. K. Consulting smo se odločili, ker izobraževanja pripravijo po meri naročnika, predavatelji so strokovnjaki na svojem področju in imajo korekten poslovni odnos. S podjetjem sodelujemo od leta 2001.
Breda Banfi, vodja izobraževalnega centra, Mobitel, d.d., zdaj Telekom d.d.


S podjetjem O.K. Consulting smo sodelovali na področjih vodenja, obravnave ključnih kupcev ter osebne rasti zaposlenih s ciljem motiviranja in lažjega doseganja zastavljenih ciljev. Izobraževanja v obliki delavnic smo izvajali dvakrat letno in se pri tem vse bolj pomikali iz polja "drugi so krivi" na polje "kaj lahko storim" jaz za boljši rezultat in vzporedno za boljše osebno zadovoljstvo. Po dvoletnem sistematičnem izobraževanju celotne skupine so bili vidni boljši prodajni rezultati in večje zadovoljstvo zaposlenih. O. K. Consulting smo izbrali zato, ker so se prilagodili našim potrebam in delavnice prilagajali našim šibkim točkam.
*O.K. Consulting smo izbrali tudi za delo z našimi ključnimi kupci s ciljem poleg izdelkov ponuditi tudi storitev. Za naše ključne kupce izvajajo delavnice s področja vodenja in komunikacije.«
Tatjana Klančnik Breznikar, direktorica programa OTC, Lek, d.d. V Zavarovalnici Triglav smo se v letu 2012 odločili, da vsem zaposlenim, na različnih lokacijah, kjer imamo svoje poslovalnice v Slovenije ponudimo možnost usposabljanja za osebno in poslovno rast. Ponudili smo jim udeležbo na delavnici s temo «Upravljanje s stresom skozi čustva«. Odziv zaposlenih je bil velik. Z izvajalcem, podjetjem O. K. Consulting smo v letu 2012 in 2013 naredili dvanajst enodnevnih delavnic. Ker sta bili tako vsebina kot tudi izvedba res odlični, se je nekaj vodij odločilo, da program – delavnico izvedejo tudi za zaključeno skupino njihovih sodelavcev. O odlični vsebini in izvedbi se je dober glas širil po naših enotah in zaposleni, ki na delavnici še niso bili, so se oglasili, če bo še kakšna ponovitev delavnice. Zato smo izvedbo delavnice z O. K. Consultingom nadaljevali tudi v letu 2014 in bomo z njimi nadaljevali še v naslednjem letu.