DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

Nekaj mnenj naših udeležencev različnih izvedb 

Šole sodobnega vodenja

 
Pridobil sem izjemen pregled nad različnimi vodstvenimi veščinami, ki se jih drugje ne naučiš.
Andrej Slapnik, Kamino d.o.o.

 
Osvetli in ozavesti nekatere zadeve, ki te spremljajo pri delu – profesionalno pa tudi v življenju nasploh. O njih začneš bolj razmišljati in določena spoznanja, znanja, ki jih na novo pridobiš, začneš tudi uporabljati, prenašati v prakso. Vsebine so pestre, osebje prijazno, dogovori držijo, lokacija je dostopna, parkirišče urejeno.
Zelo pohvalno, bom priporočila kolegom.
Herta Sorta, SVZ Dutovlje

Vsebine so zelo uporabne tako v poslovnem kot tudi v zasebnem življenju. Ob podanih vsebinah sem dobil kar nekaj izhodišč za nadaljnje delo. Zelo pomembna pridobitev je zame med drugim to, da bom bolj pozoren ali je moj sogovornik preneseno informacijo razumel tako, kot jaz mislim ali si jo morda razlaga drugače. V prihodnje bom tudi prejete informacije najprej »predelal« in šele potem reagiral.
Gašper Kozjek, Roche, farmacevtska družba d.o.o.

Na šoli pridobiš osnovo za razumevanje ljudi in njihovih reakcij ter sprožilcev različnega vedenja. Toplo priporočam vsem »novopečenim« vodjem.
Zoran Pavković, Nektar natura d.o.o.

Šola vključuje zelo uporabno vsebino, ki jo podajajo odlični predavatelji. Moje vodenje sodelavcev bo v prihodnje zaradi te šole zagotovo drugačno.
Rok Sušnik, Bayer d.o.o.

Odlični predavatelji z odličnim odnosom do udeležencev. Šolo odlikuje delo v optimalno veliki skupini (ni prevelika), dobro podajanje zelo zanimivega znanja in prilagajanje interesom skupine.
Kristina Zidar, DSO Ilirska Bistrica

To je dobra priložnost za pridobivanje dodatnih znanj na področju vodenja zaposlenih. Vsebine so zelo zanimive, koristne in uporabne.
Katja Jeraj, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Udeležba je bila zame res dobra osebna izkušnja. Govorili smo o veliko stvareh, za katere menim, da so zelo koristne za delo vodje ob tem pa še izjemno koritne za kakovostno osebno življenje.
Lari Kuk, FT in partnerji d.o.o.

Znanje, ki sem ga pridobil na tej šoli sodobnega vodenja izjemno pripomore k mojemu razmišljanju, kako postati dober vodja v poslovnem življenju. Vsebine pa so zelo uporabne tudi v zasebnem življenju.
Simon Kramberger, Arcont d.o.o.

V to šolo bi moral iti vsak, ki se ukvarja z vodenjem ljudi. Vsebine v šoli so odlične, ker temeljijo na psiholoških znanjih, ki ti resnično dajo novo širino in te obogatijo z novimi znanji na področju vodenja.
Mag. Brigita H. Pirc, BNI Adria d.o.o.

Šola je zasnovana na primerih, s katerimi se dejansko soočamo v svojem delovnem okolju. In prav vsako uro šole se naučiš nekaj novega. Bogatejša sem za znanja, kako ravnati in se odzvati na probleme, kako komunicirati s sodelavci in strankami, seznanila pa sem se tudi s smernicami za vodenja tima.
Nataša Bregar Rožman, Cardio Medical d.o.o.

Šolo toplo priporočam, ker sem skozi vseh pet modulov pridobila znanja, ki mi koristijo tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Zadnji modul šole sem poslušala leto kasneje, znanja iz prvih štirih modulov pa že uspešno uporabljam v praksi.
Saša Čampa, Maremico d.o.o.

Šolo priporočam, ker
- lahko večino predstavljene snovi uporabim v praksi
- ker lahko v večini podane snovi analiziraš samega sebe in okolico (sodelavce)
- ker moduli šole oz. vsebine niso suhoparne, nasprotno, so zelo dinamične in temeljijo na strokovni plati, vsebine pa so uporabne tudi v družinskem življenju
- ker pridobiš koristne nasvete tako za poslovni svet kot tudi za privatno življenje. Nasveti so realni, ustvarjalni in razširijo obzorje.
- Ker je bila snov podajana na osnovi diskusije. Diskusije niso bile suhoparne, predavatelje odlikuje sposobnost, da slušatelje povabijo v diskusijo in izpeljejo izmenjavo mnenj udeležncev.
Bernarda Pruš-Areh, odelo Slovenija d.o.o.

Šolo toplo priporočam vsem mojim sodelavcem, saj ti vsebine te šole razširijo pogled na osnovne človekove lastnosti. Pohvalil bi visoko strokovnost predavateljev, še posebej me je navdušil Željko Ćurić, ki bi ga na tem mestu še posebej pohvalil.
Dejan Podlogar, Petrol Energetika d.o.o.

Zelo priporočam! Šola ni uporabna le za vodstveni kader, temveč za vse ljudi. Veliko sem se naučila in verjamem, da bom novo znanje uspešno uporabljala tako doma kot med prijatelji in znanci, ter seveda v svojem delovnem okolju. Hvala vsem v O. K. Consultingu za pozitiven pristop do življenja.
Nataša Jagodič, Miniclub d.o.o.

Šolo bom z veseljem priporočal mojim prijateljem, znancem in sodelavcem, ker sem se res veliko naučil. Nova znanja mi bodo koristila pri vodenju na delovnem mestu, veliko uporabnih znanj sem pridobil tudi za zasebno življenje, za komunikacijo z ženo in otroki ter za način reševanja problemov. Vsa pohvala predavateljema, vse vsebine so bile zelo razumljivo in zanimivo predstavljene.
Blaž Krajnc, Arcont d.o.o.

V vsakem modulu šole sem se soočala z novimi pogledi na teme, ki so bole predstavljene. Aktivno sem sodelovala. Zelo mi je bilo všeč, da sta oba predavatelja teme podajala na zanimiv način, ki me je ves čas spodbujal k razmišljanju o temi in k ocenjevanju same sebe.
Irena Ivetić, Cardio Medical d.o.o.

Šola mi je dala vpogled v način pravilnega vodenja podjetja in projektov. Skozi vse vsebine šole sem se naučil veliko novega, kar bom lahko s pridom uporabil pri svojem delu. Oba predavatelja Nikolaj Mejaš in Željko Ćurić pa sta vrhunska.
Primož Bajželj, JP Komunala Kranj d.o.o.

Šolo absolutno priporočam, ker je presegla moja pričakovanja. Delavnice so bile zelo interaktivne, zanimive in niso bile izključno vezane samo na strokovne in službene namene, ampak so bile v pomoč tudi pri osebnostni rasti.
Vsi predavatelji so bili izjemno strokovno podkovani in različnih osebnosti, kar mi je bilo še posebej všeč, da niso bile vse delavnice vodene na enak način.
Doris Žigon, Intesa Sanpaolo Card d.o.o.

Spoznal sem veliko tehnik vodenja. Kljub temu, da imam že nekaj izkušenj, sem se naučil veliko novih stvari. Mislim, da mora vsak vodja obiskati takšno šolo vodenja.

Goran Blagojevič, Veyance Technologies

 

Šolo priporočam, ker
- mi je dodala znanja oziroma dopolnila znanje,
- so me vsebine opomnile na razmišljanje o delu,
- vedenju in vodenju,
- te osebno obogati z vsebinami in odločnimi praktičnimi primeri,
- so predavatelji odlični, polni znanja in izkušenj.
Nadja Vidmar, DSO Ilirska Bistrica

 

Šolo priporočam, ker sem se naučila kako uspešno voditi ljudi tudi v konkretnih situacijah. Kako je s čustvi, vrednotami – kam jih uvrščamo in katere in kako ravnati s konfliktnimi osebami.

Marica Klobučar, vodja zdravstvene nege, Center slepih in slabovidnih Škofja Loka

 
Šolo priporočam, ker na razumljiv in transparenten način predstavi vsebine, ki so pomembne za uspešno vodenje. Priporočam vsem, ki želijo več – biti še uspešnejši na tem področju.

Barbara Knific, vodja oddelka za finance in računovodstvo, ZZZS

 
Šolo priporočam, ker te ponovno opomni na vsa področja, na katerih moraš biti aktiven. Delo s podrejenimi je zahtevno in zahteva stalno pozornost in izobraževanje. Z novim znanjem bodo naši odnosi boljši, jaz pa bom znala boljše sprejemati vsakega od njih.

Monika Adrinek, vodja prodaje, Maremico d.o.o.

 
Izbrane vsebine so zelo pomembne za uspešno vodenje, pogajanje je bilo zanimivo, povezano s primeri iz prakse.

Damjana Šesek, koordinator mednarodne trgovine, Salus d.d.

 
Šola pripomore k razmišljanju o medsebojnih odnosih na strokovnem in hkrati razumnem načinu, ne glede na predhodna znanja, hkrati pa tudi dopolnitev ali osvežitev že znanih tem. Priporočila jo bom ostalim vodjem v Zavodu.

Silva Košnjek, direktorica, Center slepih in slabovidnih Škofja Loka

 
To ni zgolj šola sodobnega vodenja, temveč življenjska šola in jo toplo priporočam tako vodjem kot tudi staršem in partnerjem. Najboljše izobraževanje doslej. To so vsebine, ki bi jih morali spoznavati že na nižjih stopnjah izobraževanja.

Jana Beravs Zavadlav, vodja gostinsko turističnega sektorja, JGZ Brdo
 

Do sedaj sem se udeležil že veliko različnih šolanj na temo vodenja, prodaje, strokovnih forumov…. Ta šola vodenja v petih modulih je daleč pred vsem, do danes slišanim. Psihologija je temelj medčloveških odnosov in osnova za dobro vodenje ljudi. Na tej šoli je to jasno in strokovno razloženo in dobiš zelo praktična in uporabna znanja za področje vodenja.
Andrej Vuga, vodja oddelka analitika, Kemomed d.o.o.
 
Na šoli sem se naučil – spoznal stvari, o katerih do sedaj nisem razmišljal, so pa pomemben dejavnik pri vodenju in odločanju. Novo znanje bi želel še nadgraditi, priporočil bom udeležbo tudi drugim vodjem v moji delovni sredini.
Karlo Polutnik, Lafarge cement d.d.
 
Na šoli sem dobila veliko napotkov za vodenje, na področjih, ki jih prej nisem poznala ali se mi niso zdela pomembna in jih bom zdaj lahko uporabila kot orodja pri vodenju. Všeč mi je bilo zanimivo delo v mali skupini, veliko skupnega reševanja nalog, problemov, nizanja primerov, mnenja drugih, ko so velikokrat v podobnih situacijah, kot ti pri svojem delu.
Mateja Horvat, Lafarge cement d.d.
 
To, kar smo se naučili na tej šoli, te v nobenem formalnem izobraževanju ne naučijo, pa bi te morali!
Tomaž Peršin, vodja servisa, LabTim d.o.o.
 
Na šoli smo obravnavali pomembne vsebine za dobro delo vodje. Šola odpira širše vidike vodenja in daje konkretna praktično uporabna znanja tako za poslovno kot zasebno življenje.
Nataša Ritonija, vodja študijskih programov, VPŠ Doba Maribor
 
Šolo sodobnega vodenja priporočam, ker daje dober vpogled v vlogo vodje in omogoča delo na praktičnih primerih iz prakse udeležencev ter dovoli interakcijo skupine in s tem da udeležencem dodano vrednost.
Maja Mihelič Debeljak, namestnica direktorice, CMEPIUS
 
Šola sodobnega vodenja je izvrstna za spoznavanje, ozaveščanje in reševanje pogostih težav, s katerimi se dnevno srečujemo v službi pa tudi v zasebnem življenju.
Nadja Kern Prezelj, vodja oddelka biomedicina, Kemomed d.o.o.
 
Udeleževanje delavnic in šol za strokovno rast je del delovnega procesa, ki mu pripadam. Obiskal sem že vsaj tri takšna usposabljanja, vendar lahko rečem, da sem prav na tej šoli dobil največ uporabnih znanj. Posebej bi pohvalil delo predavateljev in ostalega osebja podjetja O. K. Consulting.
Aleš Podgoršek, vodja potnikov, Zepter Slovenica d.o.o.
 
Šola bi priporočil ne samo vodilnim v podjetjih, veliko lahko da tudi skupinovodjem in izmenovodjem. Teme so namreč zanimive in uporabne za vse nivoje vodenja.
Marko Štrovs, Lafarge cement d.d.
 
Šola je več kot izpolnila moja pričakovanja. Nova znanja bom lahko koristno uporabil pri svojem delu in v odnosih s sodelavci ter tudi v zasebnem življenju.
Anton Kovačič, vodja omrežij in storitev, Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS
 
Šolo priporočam, ker strukturirano dela na prepoznavanju in ozaveščanju lastnosti vodij. Šolo priporočam tako vodjem začetnikom kot tudi vodjem z daljšim »mandatom«.
Renata Čerin, Vodja zalednega oddelka, Hypo Group Alpe Adria
 
Šola te dobro pozicionira v vodstvenem okvirju. Predstavi ti modele vodenja s pozitivnimi in negativnimi karakteristikami posameznih. Priporočam vsem za nadgraditev, izpopolnitev znanj vodenja za vsakdanjo uporabo na delovnem mestu.
Metod Drgan, finančni direktor, Veyance Technologies Europe d.o.o.
 
Pohvalila bi profesionalno delo predavateljev in super nabor tem. Res uporabno!
Anja Černe, direktorica, INTERKONT BERGER GmbH MEMMINGEN, Podružnica/Niederlassung/Branch Office LJUBLJANA
 
Šolo priporočam, ker je zelo analitična, strukturirana in aplikativna – najboljša od vseh doslej slišanih seminarjev na temo vodenja!
Vesna Čopič Krevl, poslovni vodja, Biomedicus d.o.o.
 
Šola je izpolnila moja pričakovanja zaradi uporabnosti vsebin, širine in ker da veliko tudi za zasebno življenje.
Aleš Lavrič, vodja monterjev, Maremico d.o.o.
 
Izbor tem je dober in podajanje zelo zanimivo in prepričljivo. Na določenih področjih so se mi odprli povsem novi pogledi na probleme, s katerimi se srečujem pri vsakodnevnem delu. S pridobljenim znanjem bom lahko izboljšala komunikacijo in odnose s sodelavci in poslovnimi partnerji/strankami.
Helena Mihevc, vodja oddelka okolje in prostor, UE Logatec
 
Šolo priporočam, ker teoretična spoznanja aplicira na praktične primere in tako vzpodbudi željo po uporabi novih znanj – treniranju v posameznih situacijah v službi pa tudi doma. Vsi predavatelji so bili pri izvajanju zelo suvereni in so vredni vse pohvale.
Sonja Mihelčič, vodja skupne službe, UE Logatec
 
Na zelo praktičen način podaja znanja in rešitve za vodenje z zelo argumentiranimi in psihološko podkrepljenimi dejstvi.
Matej Ažbe, direktor marketinga, Veyance Technologies Europe d.o.o.
 

 

Šolo priporočam, ker jasno opredeljuje termine, strukturira variable, povezane z neko situacijo, čustvom, akcijo in ker je izpeljana interaktivno, omogoča tako komunikacijo s predavateljem kot tudi z udeleženci, kjer smo dobili tudi pomembne feedbacka.

Špela Stražišar, študentka
 
Šola vodenja te opremi z znanjem in veščinami za razumevanje sebe in okolice, odnosa do sodelavcev, vrednot, načina vodenja. Skozi pet modulov pridobiš veliko koristi zase in skozi spreminjanje sebe tudi za druge.
Jožica Maučec Zakotnik, vodja centra preventive CINDI Slovenija, ZD Ljubljana
 
Šola sodobnega vodenja mi je dala zelo uporabna znanja za še boljše vodenje sodelavcev in jo resnično priporočam vsem vodjem. Veliko znanj je koristnih tudi za zasebno življenje.
Justina Lešnjak, direktorica, Lekarna Slovenska Bistrica
 
Slišali smo veliko uporabnega, vseživljenjskega, kar nam bo koristilo ne le na področju vodenja, pač pa tudi v spopadanju z vsakodnevnimi težavami.
Janez Rajter, vodja prodaje, Anni d.o.o.
 
Po zaključku šole vem veliko več o sebi in o tem, kako lahko motiviram svoje sodelavce.
Matej Šinko, direktor, Codex d.o.o.
 
V šoli sem se veliko naučila o sami sebi in ravnanju z drugimi ljudmi. Še posebej, kako lahko kot vodja ustvarjam pozitivno vzdušje in visoko storilnost v delovnem okolju.
Katja Mohar Bastar, vodja regulacije trga, Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS
 
Šola pomaga ozavestiti nekatere vidike vodenja in medosebnih odnosov. Zelo je uporabna tako na poslovnem področju kot tudi pri osebni rasti. Hvala.
Robert Marinšek, višji svetovalec, CMEPIUS
 
Od šole nismo odnesli le strogih kažipotov, kako delovati na kakšnem področju, pač pa smo se ob tem zazrli tudi vase. Mislim, da je osnova za dobro delo zadovoljstvo s samim seboj in če že nismo najbolj, nam je ta šola prav gotovo v pomoč, da to postanemo.
Andreja Pogorelčnik, Zepter Slovenica d.o.o.
 
Šola obravnava veliko ključnih tem/problemov, s katerimi se srečuješ kot vodja. Znanje, ki ga pridobiš, lahko uporabiš v službi in v zasebnem življenju. Vse skupaj se odvija kot interaktivna delavnica s praktičnimi primeri, kar ti omogoča, da si tudi več zapomniš, saj je potek dela s tem tudi zelo zanimiv.
Anja Božac, vodja skupine, Unicerditbank
 
Šola posreduje znanja, teoretična in praktična, ki jih lahko uporabiš v praksi na področju vodenja, hkrati pa tudi na drugih področjih – v zasebnem življenju (partnerstvo in starševstvo). Znanje, ki ga pridobiš je zelo uporabno, podkrepljeno s praktičnimi primeri.
Klavdija Hrenko Podergajs, predavateljica, Doba Epis
 
Ko napreduješ in postaneš vodja svojim nekdanjim sodelavcem, se srečaš s precej težavami. Ta Šola sodobnega vodenja ti pomaga razčistiti določene pojme in odpraviti težave, šola ti da znanja in veščine za opravljanje dela vodje. Zato jo priporočam vsem, ki so postali vodje iz sredine svojih sodelavcev. Dobiš pa veliko tudi za vsakdanje življenje v družini, družbi…. Skratka ODLIČNO!
Rok Černjavski, vodja servisa osebnih vozil, Avtotehna VIS d.o.o.
 
Menim, da bi se vsak vodja moral udeležiti te šole. Veliko stvari sicer vemo, tu pa poleg novih znanj nekatere že poznane teme še bolj ozavestiš. Pohvalila bi točnost začetka in zaključka dela,prijazen odnos vseh zaposlenih, dobro organizacijo in možnost parkiranja (odlično 5!)
Mag. Zvonka Hočevar Šajatovič, direktorica, Dom Petra Uzarja Tržič
 
Šolo zelo priporočam, saj je področje vodenja široka tema, ki je nismo obravnavali v šoli, znotraj našega šolskega sistema. Vodenja se da naučiti, spoznati se je treba s področji vodenja, ki jih obravnava ta šola, saj je vodenje delo – poklic. V šoli mi je bil všeč način podajanja snovi, ker se nas je spodbujalo k razmišljanju z veliko zastavljenimi vprašanji.
Andrej Pivk, direktor logistike, Medis d.o.o.
 
Pridobljeno znanje lahko s pridom uporabim pri svojem delu vodje, saj sem pridobil znanja in védenja o stvareh, s katerimi se srečujem vsakodnevno pri delu, pa doslej nisem imel racionalne razlage za vzroke določenih vedenj sodelavcev.
Branko Heferle, načelnik, UE Domžale
 
Šolo se mi zdi super, saj obravnava teme bolj poglobljeno in ne samo na površinski ravni. Voditelji programa povedo veliko uporabnih stvari, ki so pomembne tako v poslu kot v zasebnem življenju. Všeč mi je bilo strokovno podajanje tem in informacij, hkrati pa zelo dobra navezava na poslovni svet. Izvajalci programa so res super strokovnjaki!
Karmen Hribar, absolventka ekonomije
 
Šola sodobnega vodenja je bila super. Vsak modul mi je dal veliko novih spoznanj o sebi, o ljudeh, tako, da jih bom lahko uporabila pri svojem delu. Šolo priporočam vsem vodjem, ki bi želeli biti boljši pri svojem delu.
Dr. Zdenka Pašič, tajnica fakultete, Univerza v Mariboru, EPF
 
Šola sodobnega vodenja je v polni meri izpolnila moja pričakovanja, predvsem pa pripomogla k mojemu večjemu samozavedanju dogajanj povezanih z vodenjem in splošnimi medčloveškimi odnosi.
Jože Torkar, direktor, EL-TEC MULEJ d.o.o.
 
Šola sodobnega vodenja je bila odlična. Zelo mi koristi pri vsakodnevnem komuniciranju in vodenju.
Jasna Miklavčič, generalna direktorica, GORA d.o.o.
 
»Po končanem šolanju lahko samo čestitam, kako ste na naši skupini dokazali vaš slogan PLEMENITIMO ČLOVEŠKI POTENCIAL. Upam, da bom imel možnost, da se udeležim še kakšnega šolanja pri vas.«
Robert Merzel, Javni zavod protokolarne storitve BRDO