DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

Nekaj mnenj udeležencev delavnice

Strategije vodenja in sodelovanja s problematičnimi sodelavci 

 
Delavnica je izpolnila moja pričakovanja. Odličen voditelj. Odlični proaktivni, zanimivi sogovorniki, zanimiva ogledala, praktični primeri, uporabni napotki, profesionalen pristop. Gospod Sandi Kofol je pravi »balzam« za stresne situacije, povezane s problematičnimi, težavnimi sogovorniki. Čestitke njemu in vam, O. K. Consulting. Pridem še na kakšno!
Nena Grmovšek, direktorica, Fiera d. o. o.

Na zelo razumljiv način nam je Sandi Kofol predstavil različne tipe težavnih ljudi, načine prepoznavanja le-teh ter načine komuniciranja z njimi. Priporočam vsem, ki veliko komunicirajo in se srečujejo s težavnimi sogovorniki doma ali pri delu. Pomembno je, da tudi sebe prepoznamo v predstavljenih vlogah oz. tipih.
Loreta Vlahović, direktorica, Gaia d. o. o.

Dobil sem zelo uporaben in specifičen pogled na medsebojne odnose s sodelavci in spoznal, da veliko situacij, ki v osnovi delujejo kaotično lahko rešuješ zelo sistematično.
Andrej Novak, vodja svetovalcev, Itelligence d.o.o.
 
Na delavnici sem dobil res uporabna znanja in nasvete za vodenje sodelavcev.
Goran Vučinič, namestnik direktorja, Iskra zaščite d.o.o.
 
Delavnico zelo priporočam zaradi kreativnosti in možnosti izmenjave izkušenj med udeleženci delavnice.
Jože Rački, direktor dejavnosti kovinarstvo, Elektroservisi d.d.
 
Super delavnica, ker na njej spoznaš in dobiš orodja, s katerimi se lahko spoprimemo z različnimi, težavnimi, drugačnimi ljudmi.
Ksenja Jug Adamovič, mentor, Dom upokojencev Center, Tabor Ljubljana
 
Zelo praktično podajanje znanja na praktičnih primerih iz prakse vseh udeležencev, tako tistih iz gospodarstva kot tudi iz negospodarstva, kar je dalo delavnici še dodatno zanimivost.
Niko Pejovič, vodja informatike, MIP DML d.o.o.
 
Delavnico priporočam, ker te nauči prepoznavati vzroke problematičnosti in ti postreže z učinkovitimi pristopi v komunikaciji in načinih obravnave problematičnih sodelavcev. Na delavnici res dobiš koristna znanja za vsakodnevno delo slehernega menedžerja.
Marko Komac, direktor, Geološki zavod Slovenije
 
Delavnico priporočam, ker izvajalka "plastično" prikazuje probleme in poti do njihove rešitve. Vsebina je sistematično obdelana, sistem metodologije izvedbe delavnice pa spodbuja aktivno sodelovanje udeležencev. Nenazadnje pa mi je všeč, da je število udeležencev na delavnici omejeno in to omogoča dobro izvedbo delavnice.
Boštjan Hernaus, direktor, PAP Avtomatika d.o.o.
 
Delavnico priporočam, ker:
- dopolnjuje mehka znanja iz področja vodenja, ki jih ob osnovni stroki vodja nujno potrebuje;
- je zanimivo in koristno slišati primere in izkušnje iz drugih okolij – organizacij ter spoznati, da se v zelo različnih okoljih srečujemo z zelo podobnimi težavami, imamo podobne izkušnje
Jelka Svetek, vodja področja Analitika, Lek d.d.
 
Na delavnici sem uživala, zaradi njene zanimivosti in dobre predavateljice, predvsem pa mi je bilo všeč medsebojno sodelovanje, izmenjava izkušenj, praktične vaje. Izvedela sem marsikaj novega in koristnega in bom poskusila pridobljeno znanje realizirati v svojem delovnem okolju.
Sandra Šeruga, vodja sprejema, Avtotehna VIS d.o.o.
 
Delavnica omogoča razumevanje vloge vodje in razumevanje teoretične podpore v strategiji izvajanja oz. ravnanja s problematičnimi sodelavci. Na delavnici pridobiš koristne, uporabne napotke. Menim, da je za udeležence dobro vsaj osnovno predhodno znanje s področja vodenja, ker je potem razumevanje lažje.
Mojca Dobrovoljc, vodja programa Eucerin, Beiersdorf d.o.o.
 
Delavnico priporočam, ker je vodja običajno »osamljeno bitje« v kolektivu, na delavnici pa doživiš pripadnost »plemenu« in kar naenkrat »moj problem« postane »naš«.
Boris Maljevec, direktor, Oriflame d.o.o.
 
Na delavnici sem dobila uvid, da ni pomembno v kateri organizaciji smo vodje, probleme imamo vsi enake ali podobne. Spoznala sem, da bom morala v povratne informacije zaposlenim bolj intenzivno vključiti kritiko, problematičnim pa bom morala jasno postaviti meje. Priporočam udeležbo tudi drugim!
Damjana Potočnik, pomočnica ravnateljice, OŠ Valentina Vodnika
 
Pridobila sem kar nekaj teoretičnih izhodišč z vidika vodenja, ki jih na svoji profesionalni poti še nisem spoznavala. Poleg tega pa je bila podkrepitev s praktičnimi primeri, ki so neprecenljive vrednosti (situacije, v katerih se znajdem prav vsak dan).
Mojca Rode Škrjanc, ravnateljica, OŠ Toma Brejca Kamnik
 
Vsekakor so me na delavnici pritegnila izhodišča iz prakse, na drugih delavnicah tega ne doživiš pogosto. Predavateljica je prisluhnila potrebam skupine in izhajala iz praktičnih primerov udeležencev. Pohvalno.
Helena Osterman, pomočnica ravnatelja, Gimnazija Ledina Ljubljana
 
Delavnica je intenzivna in na osnovi teoretičnih izhodišč ponudi praktična znanja. Vzpodbuja razmišljanje o našem lastnem vedenju in reagiranju v različnih situacijah.
Urška Močnik Bončina, strokovna direktorica, Zdravstveni dom Idrija

  

Delavnico priporočam vsem, ki so povezani z vodenjem ljudi skozi poslovni proces. Andrej Štrk, Živex d.o.o.
 
Delavnico priporočam vsem tistim, ki jih čaka napredovanje v vodjo / oziroma postanejo vodje določenega tima.
Vesna Leskovšek, Petrol d.d.
 
Delavnico bi priporočil vsem vodjem, ki imajo opravka s problematičnimi delavci. Na delavnici sem pridobil potrebna znanja za reševanje težav s problematičnimi delavci. 
Robert Omerza, Group 4 Securicor d.o.o.
 
Se mi zdi, da je zelo pomemben pravi pristop pri reševanju konfliktov na delovnem mestu.
Petar Janjič, Group 4 Securicor d.o.o.
 
Nudi vpogled v osebna stanja v katerih človek deluje in na kakšen način je priporočljivo komunicirati s podrejenimi. Pa tudi kako usmerjati podrejene k cilju. Mojca Stare, Group 4 Securicor d.o.o.

Daje teoretični in praktični okvir k razreševanju življenjskih situacij - problemov.
Jožef Tivadar, CSD Maribor
 
Z ostalimi udeleženci izmenjaš mnenja; izveš veliko koristnih informacij glede samih osebnosti, ter kako reagirati v različnih situacijah.
Barbara Bobnar, Group 4 Securicor d.o.o. 
 
Veliko koristnega za ohranitev dobre energije, ki jo potrebujemo za delo.
Božena Omerzel, Lekarna Brežice
 
Odpira nove poglede na medosebno komunikacijo v poslovnem okolju.
Svetlana Šaljič, Setcce d.o.o. 
 
Na delavnici sem pridobila nekaj novega znanja, ki ga bom skušala čim boljše uporabiti v svojem osebnostnem in strokovnem, profesionalnem razvoju ter z novimi tehnikami vodenja, sodelovanja, komuniciranja bom lažje rešila vsakodnevne konfliktne situacije, težave.
Nataša Hiter, VDC Polž 
 
Pomaga razumeti. Če razumeš, ravnaš drugače, lažje sprejemaš in pravilneje ravnaš. Problematičnih ne spremeniš, najprej spremeniš sebe. S problematičnimi ravnaš- tukaj dobiš napotke kako. Dosti uporabnih napotkov. In tudi nekaj potrditev, da delam dobro sem danes dobila. Hvala.
Zvonka Novak, VDC Polž
 
Kljub mnogim predhodnim izobraževanjem še vedno ponuja pozitivne »aha efekte«, novo znanje, vsebine.
Vsekakor zelo uporabno in koristno izobraževanje. Spoznala sem nekaj mojih napak pri delu, ki jih bom skušala spremeniti in utrditi v praksi.
Sabina Petek, VDC Polž
 
Koristila mi je izmenjava mnenj, različni pogledi na probleme, ki se lahko zdijo občasno nerešljivi.
Nevenka Sente, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
 
Poda veliko teoretičnega in praktičnega znanja za lažje razumevanje funkcioniranja sodelavcev in posledično boljše sodelovanje oz. vodenje.
Tanja Ferlič , VDC Polž
 
Priporočam, ker spoznaš mehanizme komunikacije, vodenja. Kaj se skriva v ozadju, na kakšen način odreagirati.
Tina Zupanc, Tajfun Planina d.o.o.