DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

Prihodnost podjetij je v rokah »zlatih ovratnikov«!

V 70. letih je vrednost trdega kapitala podjetij v povprečju znašala 62 % celotne vrednosti podjetja. V 90. letih je vrednost trdega kapitala predstavljala v povprečju le še 15 % celotne vrednosti podjetij. Ostalo vrednost je predstavljala sinergična moč ljudi, ki se danes vedno bolj povečuje. 

Ljudje so postali najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju in ohranjanju konkurenčne prednosti na trgu.

Zaradi tega podjetja usmerjajo svojo energijo v iskanje talentov in zadrževanje ključnih sodelavcev ter oblikovanje delovnih okolij, ki omogočajo ravnotežje med poslovnim in zasebnim življenjem. Spreminja se predvsem način dela, vodenja, razvoja in nagrajevanja sodelavcev. V organizacijah se uveljavlja model partnerstva z zaposlenimi.

Nove zahteve konkurenčno intenzivnega okolja so pokazale, da podjetjem na dolgi rok višjo dodano vrednost ustvarjajo aktivno zavzeti zaposleni, ki močno delujejo v smeri skupnih ciljev. Ti delujejo v duhu dobrega gospodarja in verjamejo v skupni uspeh. Govorimo o skupini zaposlenih, ki so dobili ime »zlati ovratniki«.

V sodelovanju z nami lahko oblikujete pogoje za povečevanje števila »zlatih ovratnikov« v vaši organizaciji.
K temu vodi strokovno kadrovanje, iskanje in razvoj talentov ter aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo ključnih sodelavcev in talentov, njihov razvoj in zadrževanje teh v podjetju. Ključno vlogo pri tem igrajo vodje, dobro usposobljeni za vodenje sodelavcev.


Vpeljevanje sprememb je kot tek na dolge proge. Na tej poti smo lahko vaš partner.

Krenite v prihodnost skupaj z nami!


Nikolaj Mejaš, direktor

in O. K. Consulting tim