DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

Na področju razvoja zaposlenih in razvoja podjetij smo lahko vaš partner na naslednjih področjih:


SELEKCIJA NOVIH ZAPOSLENIH ALI KAKO IZBRATI NAJBOLJŠEGA KANDIDATA

Iz prve roke vam bomo posredovali informacije in veščine, ki so pomembne pri izboru novih sodelavcev.
Izbor ustreznih zaposlenih, ki imajo ne samo ustrezna znanja in izkušnje, temveč tudi ustrezne veščine in lastnosti, lahko podjetju prihrani tudi do več tisoč evrov. Napačen izbor predstavlja strošek ponovnega kadrovskega oglasa, selekcijskega postopka, časa, ki ste ga porabili za uvajanje ter plačila izbranemu kandidatu za poskusno obdobje. Večkratna menjava zaposlenih negativno vpliva na podobo in komunikacijsko klimo podjetja. Prav tako ne smemo pozabiti na morebitno škodo, ki jo neustrezno izbrani kandidat lahko povzroči pri delu s strankami in poslovnimi partnerji.

UVAJANJE ZAPOSLENIH IN IZGRADNJA PRIPADNOSTI PODJETJU
Izdelajte najbolj učinkovit sistem uvajanja zaposlenih v vašo organizacijo!
Sprejem, uvajanje in mentorstvo novih sodelavcev je odgovorna naloga. Za novega sodelavca predstavlja menjava delovnega mesta, pa čeprav v že poznanem delovnem okolju, spremembo in posledično določen šok. Od ravnanja njegovih novih sodelavcev, še posebej pa njegovega mentorja ali nadrejenega je odvisno, kako hitro bo lahko pokazal in razvil svoje sposobnosti in tako v največji meri prispeval k uspešnosti celotnega podjetja.
 
ZADRŽANJE OBSTOJEČIH ZAPOSLENIH
Kaj ste storili danes, da bodo vaši najbolj uspešni zaposleni jutri ostali pri vas?
V naslednjih desetletjih se nam obeta najhujše pomanjkanje kadrov, zlasti strokovnjakov in vodij. Če je doslej šlo za nihanje, bo pomanjkanje v bližnji prihodnosti konstantno. Tako smo še pred kratkim razmišljali o načinih in tehnikah zadržanja zaposlenih, danes pa je postalo jasno, da je potrebno načrtno graditi celostno kulturo zadržanja zaposlenih. 

KARIERNI RAZVOJ

Načrtovanje kariere zaposlenih je eden od dejavnikov zadovoljstva zaposlenih, njihovega razvoja in s tem tudi razvoja in uspešnosti podjetja. Kako načrtovati kariero posameznika, je odvisno od več dejavnikov. Vsak posameznik je zgodba zase, pomembno jo je upoštevati.


MENTORSTVO IN COACHING – ZAVEZNIŠTVO V RAZVOJU
Spoznajte prednosti obeh ter ju uravnotežite glede na potrebe vaše organizacije!
Razvoj zaposlenih je pomemben z vidika prenosa in nadgradnje znanja, je pa tudi eden od gradnikov kulture zadržanja zaposlenih. Mentorstvo kot uporaba notranjih virov in coaching kot svetovanje strokovnjaka z distance, sta dva pomembna pristopa k razvoju zaposlenih.

"ZLATI OVRATNIKI"
Prihodnost podjetij je vedno bolj v rokah »zlatih ovratnikov«!
Podjetja se redko zavedajo, da pridobiti vrhunske sodelavce ni zaključek, ampak šele začetek procesa. »Zlati ovratniki« - zaposleni z visoko tržno vrednostjo na trgu delovne sile, so tisti, ki jih je malo, ki so dragi, ki jih v podjetjih najbolj želimo in tudi najlažje izgubimo. "Zlate ovratnike" lahko vzgojite tudi v podjetju: s stalnim iskanjem talentov in načrtovanjem njihove karierne poti.

URESNIČEVANJE VIZIJE IN STRATEGIJE PODJETJA: VLOGA RAZVOJNIH LETNIH POGOVOROV
Razvojni letni pogovori so pomembno orodje vodenja, ne izvajajte jih le zato, da zadostite predpisanim »pravilom igre«!
Kdo bomo mi v prihodnosti? To je ključno vprašanje za obstanek podjetja na trgu, s katerim je tesno povezan tudi razvoj zaposlenih. Razvojni načrt podjetja je pomemben tako za motivacijo zaposlenih kot za rast in uspešno poslovanje podjetja v prihodnosti. 

OCENJEVANJE IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH
Ustrezna diferenciacija zaposlenih je temelj stimulativnega nagrajevanja, hkrati pa spodbuja pravo mero tekmovalnosti, ki je nujna za optimalni napredek. Odpiramo eno najbolj občutljivih tem v zadnjem času – ocenjevanje uspešnosti zaposlenih. Ob razlikovanju zaposlenih po njihovi delovni uspešnosti se sproži plaz vprašanj in težav, ki izvirajo iz preprostega razloga: v Sloveniji se nismo vajeni ocenjevati. Dober sistem nagrajevanja pa predstavlja konkurenčno prednost podjetja, saj prispeva k uspešnosti zaposlenih.

ORGANIZACIJSKA KULTURA, KLIMA IN MOTIVACIJA ZAPOSLENIH – 3 NAJBOLJ PEREČA VPRAŠANJA MODERNIH PODJETIJ
Ali veste, da ima organizacijska kultura velik vpliv na finančno stanje podjetja?
Organizacijska kultura, klima in motivacija zaposlenih so najbolj izmuzljivi pojmi, s katerimi se srečujemo v poslovnem svetu. Hkrati povzročajo tudi največ preglavic, še posebej, ker očitno bistveno vplivajo na učinkovitost pri delu ter dolgoročno uspešnost podjetja. Ker so vsi trije pojavi med seboj tesno povezani, jih moramo obravnavati v paketu.

KADROVSKA FUNKCIJA - STRATEŠKI POSLOVNI PARTNER V PODJETJU
V kakšni meri strategijo podjetja povezujete z resursi zaposlenih?
V ameriški poslovni reviji Fortune Magazine so poročali, da v povprečju le eno od desetih podjetij uresniči zastavljeno strategijo za doseganje vizije. Navadno se pokaže, da med strategijo in konkretnimi letnimi načrti manjka strateško načrtovanje, vezano na zaposlene. In prav zaposleni so tisti, ki strategijo uresničijo – ali pa ne. Če je še pred kratkim veljalo prepričanje, da zadošča, če ima podjetje skrbno načrtovano kadrovsko funkcijo (HR), se danes vse bolj poudarja pomen aktivne vključitve in sodelovanja strokovnjakov za kadre pri izdelavi vizije in strategije celotnega podjetja. 

MOBBING – PSIHIČNO NASILJE NA DELOVNEM MESTU
Kako zmanjšati ali preprečiti šikaniranje zaposlenih?
Danes mediji vedno pogosteje poročajo o mobbingu – psihičnem nasilju na delovnem mestu. Na uspešno delo zaposlenih pomembno vplivata način in vsebina medsebojnih komunikacij; pojav mobbinga zmanjšuje kakovostno in učinkovito delo zaposlenih. Vzrok za psihično nasilje je največkrat dejanje posameznika, ki se čuti ogroženega in želi po tej poti povečati svojo pomembnost ali zaščititi svoje delovno mesto. Mobbing ne poteka le po hierarhični lestvici navzdol in navzgor, ampak tudi na isti ravni. Njegova posledica so pogostejše bolniške odsotnosti in fluktuacija v podjetju. Odkrivamo ga lahko z uvedbo ocenjevanja po metodi 360°, z dobro vodenimi odhodnimi pogovori s tistimi, ki zapuščajo podjetje in z ustrezno analizo bolniških staležev.

© 2006 O. K. Consulting d.o.o.

Kopiranje in povzemanje programov brez soglasja avtorjev ni dovoljeno.