DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA - naDaljevalni program
Šola poteka v petih srečanjih z naslednjimi vsebinskimi moduli: ¸

1. modul: KAKO LAHKO VODJA MOTIVIRA SVOJE SODELAVCE
Za motivacijo ni čarobne palice. So pa poti in orodja, s katerimi lahko vplivamo na njo. Kako sodelavce pripraviti do tega, da bodo delo opravljali z visoko motivacijo? Ali je motivirati druge ljudi sploh mogoče? Koliko vpliva imamo kot vodje na motivacijo drugih? Če ga imamo – kje in kako se zadeve lotiti?Vprašanje motivacije pri delu je staro več kot polovico stoletja. Strokovnjaki nenehno raziskujejo in razvijajo nove pristope za motiviranje zaposlenih. Vedno pa se vračamo na točko, kjer ugotavljamo, da je večina motivacije zasidrane v nas samih. Kako torej naprej?

2. modul: ORGANIZACIJSKA KULTURA TER EVOLUCIJSKE FAZE POSLOVNIH OKOLIJ
Organizacijska kultura se v veliko organizacijah spreminja iz tradicionalne v moderno. Poznavanje zakonitosti ene in druge omogoča boljše razumevanje procesov in je temelj za implementacijo moderne organizacijske kulture, ki prinaša organizacijam boljše možnosti za razvoj in uresničevanje poslovnih ciljev. Za uspešno in aktivno vodenje je pomembno tudi poznavanje evolucijskih faz poslovnih okolij, saj vsaka zahteva prilagajanje vodenja za prehod v naslednjo.

3. modul: KAKO POVEČATI ZAVZETOST ZAPOSLENIH, SAMO ZADOVOLJNI ZAPOSLENI NISO DOVOLJ
Pričakovati, da bodo zaposleni "vsi po vrsti" tudi zavzeti na delovnem mestu, je nerealno, lahko rečemo tudi pravljično. Zavzeti zaposleni niso kar samoumevni. Zavzetosti ne moremo zahtevati, lahko pa s svojim načinom vodenja in odnosom do sodelavcev ustvarimo pogoje, ki jim bodo omogočili zaživeti in preživeti. Velikokrat mislimo, da so dovolj zadovoljni zaposleni, pa vendar jih do zavzetih zaposlenih loči še dodatna dimenzija.

4. modul:  VODENJE ZAPOSLENIH Z RAZLIČNIMI DELOVNIMI STILI IN KAKO SO DELOVNI STILI POVEZANI Z UČINKOVITO ORGANIZACIJO ČASA
Vsak delovni stil ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Ločevanje med njimi nam pomaga pri vodenju zaposlenih in organizaciji samega sebe.
Večina profesionalcev se sploh ne zaveda lastnega načina, kako opravlja delovne naloge. Vsakdo ima svoj delovni stil, za katerega se mu zdi, da »se tako pač dela«. Imamo občutek, da se drugače ne da delati ali da so tisti, ki delajo drugače, čudni. Na tem področju lahko prihaja do velikega števila nesporazumov v vodenju in pri delu.
Spoznajte delovne stile ter prednosti in pomanjkljivosti vsakega od zaposlenih. In kmalu boste naloge mednje delili drugače – tako, da boste izkoristili prednosti različnih delovnih stilov in s tem povečali učinkovitost dela. Delovni stili so neposredno povezani tudi z upravljanjem našega časa. Poznavanje lastnega delovnega stila in delovnih stilov drugih nam bo zelo pomagalo pri učinkovitem upravljanju s časom.

5. modul: KAKO BITI DOBER VODJA NA OSNOVI POZNAVANJA MEDGENERACIJSKIH RAZLIK
Današnja mladina je nemogoča! Danes so mladi leni, pasivni in neodgovorni. So tudi neambiciozni in nesamostojni. Pričakujejo, da jim bomo vse prinesli na "zlatem krožniku". Arheologi so napis s takšno vsebino našli že v starem Egiptu ter tudi v vseh kasnejših zgodovinskih obdobjih: antični Grčiji, Rimskem cesarstvu, srednjem veku. Z njim se torej arheologi in zgodovinarji srečujejo kot s stalnico, čeprav na prvi pogled vsebina deluje kot produkt zadnjega obdobja, kot sodobna vsebina.
Soočanje z mladimi je stalnica vseh obdobij naše zgodovine. In danes je tudi za vodje pomembno, da razumejo generacijo Y, to namreč ni vprašanje estetike temveč skrbi za lastno konkurenčno prednost in učinkovitost pri vodenju in komunikaciji. 


Podrobnejša vsebina posameznih modulov