DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

JAVNO NASTOPANJE IN POSLOVNI IMIDŽ
Naše znanje danes v poslovnem svetu ni več dovolj. Poleg strokovnosti potrebujemo še spretnosti komuniciranja in predstavljanja naših idej. Drugi ljudje nas ocenjujejo po tem, kar vidijo, in veliko manj po tem, kar slišijo. Zato je zelo pomembno, kako javne nastope oz., prezentacije izvajamo. Situaciji primeren, ustrezen in urejen zunanji videz močno podpre našo podobo v javnosti. Oblikujte profesionalni poslovni imidž skupaj z nami!
Vsebine, o katerih bomo delili znanje z vami so:

 • veščina usklajevanja besednega in nebesednega dela osebnosti,
 • značilnosti in pomen besedne in nebesedne komunikacije v javnem nastopu,
 • kaj sporočamo z besedno komunikacijo in kaj z nebesedno,
 • pravilna drža telesa, kretnje in glas v javnem nastopu,
 • kako aktiviram zanimanje poslušalcev z uporabo treh frekvenc komuniciranja,
 • usklajevanje in usmerjanje energije ego stanj,
 • komunikacijsko okno v javnem nastopu in kakšna je naša »slepa pega«,
 • osnovni principi prepričljivosti v javnem nastopu,
 • kongruentnost in konsistentnost javnega nastopa,
 • čustvena inteligentnost kot ključ učinkovitosti in prepričljivosti,
 • kako in kaj ravnamo s tremo, strahom, paniko in grozo,
 • kakšen je pomen našega zunanjega videza v javnem nastopanju,
 • dejavniki in zakonitosti profesionalne identitete in imidža,
 • osnovne nujno potrebne lastnosti profesionalnega imidža:
  1. atraktivnost
  2. katektiranost
  3. konsinstentnost z lastnim karakterjem
  4. relativna stabilnost
 • graditev ustreznega profesionalnega imidža,
 • simpatični in antipatični profesionalni imidž,
 • iritirajoči in grozeči profesionalni imidž,
 • profesionalna identiteta in imidž zmagovalcev,
 • skrb za negovanje in razvijanje lastne profesionalne identitete in imidža,
 • trening veščin javnega nastopanja ter analiza in svetovanje na področju poslovnega oblačenja.