DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

 

Alenka Pegan, univ.dipl.soc., vodja projektov

 »Vzemite vajeti v svoje roke in skupaj s sodelavci stopajte po začrtani poti.«


RAZVOJNI LETNI POGOVORI - RLP

V konkurenčno intenzivnem okolju se mora podjetje hitro odzivati na potrebe trga. Za učinkovit odziv in doseganje skupnih ciljev niso dovolj le redki zavzeti posamezniki, k skupnemu cilju v podjetju se morajo usmeriti vsi zaposleni.
Kako zagotoviti, da bo vizijo, skupne cilje, poznal in k uresničevanju aktivno prispeval vsak zaposleni v podjetju?
Eno izmed učinkovitih orodij so razvojni letni pogovori (RLP), kjer vsak vodja s svojimi sodelavci opravi razvojni pogovor enkrat do dvakrat letno in redno spremlja izvajanje začrtanega.

V konkurenčno intenzivnem okolju se mora podjetje hitro odzivati na potrebe trga. Za učinkovit odziv in doseganje skupnih ciljev niso dovolj le redki zavzeti posamezniki, k skupnemu cilju v podjetju se morajo usmeriti vsi zaposleni. Kako zagotoviti, da bo vizijo, skupne cilje, poznal in k uresničevanju aktivno prispeval vsak zaposleni v podjetju? Eno izmed učinkovitih orodij so razvojni letni pogovori (RLP), kjer vsak vodja s svojimi sodelavci opravi razvojni pogovor enkrat do dvakrat letno in redno spremlja izvajanje začrtanega.

Z RLP dosežemo več pomembnih strateških ciljev:

  • vzpostavimo partnerski odnos med vodji in podjetjem,
  • vzpostavimo partnerski odnos med vodji in zaposlenimi,
  • usklajujemo vrednote zaposlenih z vrednotami podjetja,
  • učinkovito načrtujemo razvoj kompetenc in karier zaposlenih,
  • načrtujemo izobraževanja in usposabljanja na ravni podjetja.


Hkrati RLP omogoča tudi:

  • identifikacijo vodstvenega potenciala in talentov v podjetju (iskanje in usposabljanje naslednikov ali namestnikov),
  • proaktivno načrtovanje dolgoročne politike ohranjanja ključnih vodstvenih potencialov,
  • oceno deleža aktivno zavzetih zaposlenih v podjetju,
  • identifikacijo mladih talentov in potenciala ter s pomočjo pridobljenih informacij oblikovanje razvojne politike za mlade talente in politiko zadrževanja mladih talentov v podjetju,
  • oceno možnosti za morebitno fluktuacijo, kar nam omogoča pravočasno ukrepanje.


Za učinkovito izvajanje razvojnih pogovorov morajo biti vodje dobro usposobljeni, saj se ti pogovori (pre)hitro sprevržejo v »jamranje«, »teženje«, obtoževanje, iskanje krivcev, pogovore o plači, nagradah ipd.

Naši izkušeni strokovnjaki vam lahko pomagajo izdelati shemo vašemu podjetju ustreznih razvojnih letnih pogovorov in usposobijo vodje za vešče ravnanje z enim najpomembnejših orodij vodenja.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z rednimi letnimi pogovori do vrhunske organizacije, načrtovanja in vodenja zaposlenih.