DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

 

»Čeprav sistemizacijo v večini podjetij dojemajo kot nujno zlo, je pomembna podlaga za vse nadaljnje delo z zaposlenimi. Čas, ki si ga vzamemo za nastanek učinkovite podlage, se nam povrne pri oblikovanju kompetenčnih profilov, izdelavi sistemov ocenjevanja in nagrajevanja, načrtovanju karier zaposlenih, reorganizacijah, morebitnih prevzemih. Zunanji svetovalci ta čas lahko skrajšamo in vam pomagamo najti najbolj učinkovito rešitev za vaše potrebe.«

 

 

MODERNA SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

Podlaga večine HRM orodij je moderna, fleksibilna in za uporabo enostavna sistemizacija delovnih mest. Takšna omogoča hitro prilagajanje spremembam na trgu, ki se pogosto odražajo tudi v organizacijskih spremembah, in je obenem izhodišče za ustrezen razvoj in nagrajevanje zaposlenih. Priporočamo, da sistemizacijo nadgradite tudi s kompetenčnimi profili za posamezna delovna mesta.
Z našim sodelovanjem lahko pridobite moderno in strokovno oblikovano sistemizacijo, ki temelji na poglobljeni analizi delovnih mest.