DOMOV    KAZALO STRANI    KONTAKT    DODAJ MED PRILJUBLJENE   
 

 

Alenka Pegan, univ. dipl. soc., vodja projektov

 »Kapital podjetja navadno skrbno zavarujemo z alarmnimi napravami ali varnostniki. Znanje pa je edini kapital, ki z vašimi zaposlenimi vsak dan nezavarovan odide iz vašega podjetja. Na kakšne načine lahko poskrbite, da se znanje med vašimi zaposlenimi plemeniti in da ga zadržite, ko zaposleni zapusti podjetje?«

MENTORSTVO IN UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH
Z zaposlitvijo ustreznega kandidata smo delo z novo zaposlenim šele pričeli. V obdobju uvajanja so novo zaposleni manj učinkoviti, saj se intenzivno ukvarjajo s prilagajanjem vaši organizacijski kulturi in spoznavanjem sodelavcev. To obdobje lahko skrajšamo z ustreznim učinkovitim sistemom njihovega uvajanja. Navadno zajema organizirano obliko intenzivnega spoznavanja organizacije, ki jo v srednjih in večjih podjetjih organizirajo za več na novo zaposlenih skupaj, ali pa uvajanje poteka kot individualni program intenzivnega usposabljanja.

Sistem uvajanja novo zaposlenih lahko kombiniramo tudi z mentorskim sistemom, ki zagotavlja kontinuirano usposabljanje že zaposlenih. Mentorstvo lahko uporabimo kot enega od načinov vzgajanja naslednikov ključnih zaposlenih, kot obliko usposabljanja ali povečevanja fleksibilnosti zaposlenih za obvladovanje širšega spektra del znotraj organizacije.

Izkoristite bogat potencial vaših zaposlenih in dajte nov zagon internemu prenosu znanja!
Naši svetovalci bodo skupaj z vami izdelali vašim potrebam prilagojen sistem uvajanja novo zaposlenih ali mentorstva. Skupaj bomo izdelali tudi program usposabljanja mentorjev oziroma izvajalcev internega uvajanja novo zaposlenih.

IZHODNI INTERVJUJI
Organizacije pogosto namenjajo precej sredstev različnim raziskavam zaposlenih, ne izkoristijo pa bogatega vira informacij zaposlenih, ki so se iz tega ali onega razloga odločili zapustiti našo organizacijo. Z izhodnimi intervjuji "ulovimo" informacije o tem, kaj bi veljalo spremeniti oziroma izboljšati, da bi zadržali ključne zaposlene. Pridobimo tudi pomembne informacije za načrtovanje sistema napredovanj in preventivnih ukrepov za zniževanje fluktuacije ali strateških izboljšav organizacije. Dobro načrtovani in strokovno izvedeni izhodni intervjuji nam podajo pomembne informacije o organizaciji, razkrijejo možnosti za izboljšanje delovnega okolja, kulture organizacije, procesov, sistemov, vodenja, razvoja ipd. Z njimi lahko pridobimo kvalitativne informacije pravzaprav o vsem, kar zadeva kakovost organizacije, tako v odnosu do zaposlenih, kot tudi do strank/kupcev, dobaviteljev itd.

Izhodni intervjuji so tudi orodje upravljanja znanja ("knowledge management"): z njimi »ujamemo« znanje, ki »odhaja« in zagotovimo kontinuiteto znanja, ki je potrebno za optimalno opravljanje dela. Na ta način lahko skrajšamo čas uvajanja osebe, ki bo odhajajočega nadomestila.
Izkoristite vir pomembnih informacij o vaši organizaciji, preden za vedno odide!
Z našimi strokovnjaki boste oblikovali vaš sistem izhodnih intervjujev, usposobili bomo vaše sodelavce za izvajanje izhodnih intervjujev ali pa jih bomo za vas izvajali mi.